Teknisk rådgiving

M12 Konsult bidrar med teknisk rådgivning for teatre, kulturhus, film- og TV-studioer og konserthus. Kontakt oss for bistand med planløsninger, teknisk prosjektering, utvikling av driftsmodeller og byggprosjektering.

sigve@m12.no